امتیاز 4.75
  • ۱-کلوز آپ (Close up) چیست ؟ نمای بسته که تصویری درشتی از موضوع می باشد مثلا یک انسان از شانه تا نوک سر.
    ۲- مدیوم شات (Medium Shot) چیست ؟ نمای متوسط مثلا نمای انسان از کمر تا نوک سر.

۳- لانگ شات (Long Shot) یا نمای باز یا نمای دور چیست؟ نمای باز مثلا انسان تمام قد بهمراه کمی از محیط اطراف آن.

۴- نی شات (Knee Shot) چیست ؟ نمایی که از زانو تا نوک سر دیده می شود که به شات آمریکایی (American Shot) نیز معروف می باشد.

۵- اکستریم لانگ شات (Extreme Long Shot) یا بیگ لانگ شات (Big Long Shot) چیست ؟ نمای کاملا دور یا نمای بسیار باز می باشد مثلا تصویر بسیار دور از یک دهکده یا کویر.

۶- اکستریم کلوز آپ (Extreme Close up) یا بیگ کلوز آپ (Big Close up) چیست ؟ نمایی کاملا نزدیک یا نمای بسیار بسته می باشد. مثلا تصویر دو چشم انسان .

۷- مدیوم لانگ شات (Medium Long Shot) یا نمای متوسط چیست ؟ نمایی است تمام قد از انسان که به فول شات (Full Shot) هم شهرت دارد مثلا تصویر کامل یک انسان که تمام قد آن دیده شود.

۸- مدیوم کلوز آپ (Medium Close up) یا نمای نیم تنه چیست؟ نمایی است از تصویر انسان از زیر قفسه تا نوک سر.

تعداد مطالب : 9 تاریخ عضویت : ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

  • سلام ،خوش آمدید , مهمان